QHSE

Quality, Health, Safety and Environment

De afkorting QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment wat in het Nederlands betekent Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu


Veiligheid, Gezondheid en MilieuVCA Wattel Verhuur

Wij zijn een VCA gecertificeerd bedrijf

Waar staat VCA certificering voor:

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Een ding is zeker bij Wattel Verhuur: VEILIGHEID EERST


Vereniging Verticaal Transport VTT

Wij zij lid van de VVT omdat wij 100% achter de bedrijfsmissie van de VVT staan

Een aantal kernpunten van de VVT zijn:

  • het verenigen van bedrijven die werkzaam zijn in het verticaal transport;
  • het bevorderen van de ontwikkeling van het verticaal transport;
  • het behartigen van de belangen van de verticaal transportbranche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder;
  • het bevorderen van de contacten tussen de leden.

Voor meer informatie over VVT klik hier daarnaast kunt u ons bedrijf ook op de site van de VVT vinden klik hier

TELEFOON: 06-48085036          FAX: 0118-476999          E-MAIL: info@wattel-verhuur.nl