Privacyverklaring

Voor de goede orde

Wattel Verhuur, gevestigd aan Nieuwe Kruidmolenweg 17, 4382 WB Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wattel-verhuur.nl
Nieuwe Kruidmolenweg 17
4382 WB Vlissingen
06 48085036

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wattel Verhuur verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Wel worden de volgende (geanonimiseerde) gegevens opgeslagen indien u daar toestemming toe geeft:
-IP adres
-Geschatte locatie op basis van IP adres
-Browsergegevens (soort, apparaat, merk van apparaat, afmetingen beeldscherm etc.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wattel-verhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wattel Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Wattel Verhuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Wattel Verhuur volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wattel Verhuur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
U heeft geen mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken via de website. Wattel Verhuur bewaart daardoor ook geen persoonsgegevens.
Het kan echter wel voorkomen dat u contact opneemt via e-maildiensten. Gegevens worden dan alleen explicitiet opgeslagen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de dienst. Denk hierbij aan de locatie van het te hijsen materiaal, contactgegevens etc.
Wattel Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wattel Verhuur deelt geen persoonsgegevens met derden. Dit is niet nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Op de website wordt ook niet gevraagd om persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wattel Verhuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wattel Verhuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga3KHT0DWTH2
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Privacy Verklaring van Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wattel Verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wattel-verhuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wattel Verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wattel Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wattel-verhuur.nl

Contact

info@wattel-verhuur.nl
06 4808 5036

Nieuwe Kruidmolenweg 17
4382 WB Vlissingen
Nederland

 

Privacyverklaring

Wattel Verhuur 2021

by Skive